Bélyegző készítés, bélyegzőkészítés, bélyegző szaküzlet - Pecsétmester.hu

Az Ön kosara
Bélyegző készítés azonnal   |   tábla készítés   |   lézergravírozás (Fiber & CO2)  |  Ez a Pecsétmester™ webáruháza
 
.
Cégeknek és egyéni vállalkozóknak ajánlott bélyegzők. A legtöbb nyomtatvánnyal használható bélyegzők (számlatömb, nyugtatömb), pl.

Bélyegző készítés

5 soros, online rendelve Bélyegzőkészítés azonnal - COLOP Printer C30
COLOP Printer C30 bélyegző
munkaidőben azonnal készül:
5.980 Ft

Bélyegző készítés

5 soros, online rendelve Bélyegzőkészítés azonnal - COLOP Printer PE 30
COLOP Printer PE 30 bélyegző
munkaidőben azonnal készül:
0 Ft

Bélyegző készítés

4 soros, online rendelve Bélyegzőkészítés azonnal - COLOP Printer C20
COLOP Printer C20 bélyegző
munkaidőben azonnal készül:
4.980 Ft

Bélyegző készítés

4 soros, online rendelve Bélyegzőkészítés azonnal - COLOP Printer PE 20
COLOP Printer PE 20 bélyegző
munkaidőben azonnal készül:
0 Ft

Milyen adatok kellenek a bélyegzőre?

Erre nincs jogszabályi előírás. A bélyegző adattartalmát mindig a bélyegző felhasználási célja határozza meg.
Általánosan ajánlott adattartalom
Céges bélyegző
Egyéni vállalkozó bélyegző

Cégnév Cégemneve Kft.
1133 Budapest, Pannónia utca 102.
Adószám: 12345678-1-00
Cégjegyzékszám: 01-09-000999
Bsz.: 12345678-00000000-01005500
Szabó-Kovács István e.v.
1133 Budapest, Pannónia utca 102.
Adószám: 12345678-1-00
Nyilvántartási szám: 12345678
Bsz.: 12345678-00000000-01005500


A fenti példák alapján készített céges ill. vállalkozói bélyegző szinte mindenre használható. Tökéletes ha kézi számlát kell kiállítani, és a legfőbb adatok is mindig kéznél lesznek.

Betéti társaság vagy egyéni vállalkozó választhatja a kisadózók tételes adóját is, röviden a KATA adózást. Ebben az esetben a jogszabály szerint a "Kisadózó" szöveget kell feltüntetni a kibocsátott számlán, általában az adószám után elfér:

Cégnév Cégemneve Bt.
1133 Budapest, Pannónia utca 102.
Adószám: 12345678-1-00 | Kisadózó
Cégjegyzékszám: 01-09-000999
Bsz.: 12345678-00000000-01005500
Szabó-Kovács István e.v.
1133 Budapest, Pannónia utca 102.
Adószám: 12345678-1-00 | Kisadózó
Nyilvántartási szám: 12345678
Bsz.: 12345678-00000000-01005500


Figyeljen arra, hogy olyan bélyegzőt vásároljon, ami méretét tekintve is megfelel a célnak. Pl. kézi számlázáshoz is használt bélyegzőt nem célszerű a COLOP Printer 20 - 30-asnál nagyobb méretben vásárolni, mert nem fog a lenyomat beleférni minden nyomtatványba.

Szükséges szövegezés lehet még a teljesség igénye nélkül:
Számos esetben célszerű egy külön, kisebb bélyegzőt vásárolni csak az ilyen speciális szövegezéssel - pl. ha a cég "pénzforgalmi elszámolás"

 • "PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS": ha pénzforgalmi adózási módot választott
 • "ÖNSZÁMLÁZÁS": ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki
 • "FORDÍTOTT ADÓZÁS": fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - UTAZÁSI IRODÁK"utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - HASZNÁLT CIKKEK": használt ingóság értékesítése esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - MŰALKOTÁSOK": műalkotások értékesítése esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - GYŰJTEMÉNYDARABOK ÉS RÉGISÉGEK": gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén
 • amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője állítja ki (pl. könyvelő), az ő neve, címe, adószáma is kötelező eleme a számlának.


Ha érdekli, olvassa el bővebb leírásunkat alább...
Bélyegzőt számtalan célból lehet használni, de elsődlegesen a napi munka megkönnyítése, illetőleg hobbi-felhasználás esetén dekoráció a célja. De felhasználásának csak a fantázia szabhat határt.

Most az üzleti célú felhasználással foglalkozunk. Könyvelési üzletágunk vezetője segítségével összeállítottunk Önnek egy törvényi háttéren és NAV gyakorlaton nyugvó ismeretanyagot.

Ha Ön kézi számla-kiállításhoz használja bélyegzőjét, cégének/vállalkozásának
adatainak kiírását megspórolandó:


A számla kötelező tartalmi elemeiről az ÁFA törvény 169. §-a rendelkezik. A bélyegző készítés során a bélyegző adattartalmát ehhez szükséges igazítani. De ez nem ilyen egyszerű kérdés. Járjuk kissé körbe.


Ennek megfelelően a számla kiállítójának az alábbi adatait kell feltüntetni a számlán:

 • neve
 • címe
 • adószáma
 • (közösségi adószám, amennyiben az EU-n belül adó felszámítása nélkül számláz)

Számtalan bélyegzőt hoznak hozzánk adatcserére, melyről akkor derül ki: még ezen alapvető adatokat sem tartalmazzák helyesen. És ebből bizony akár adóhivatali bírság is lehet!


Vegyük sorban.

1) Az adózó neve

Sok esetben - bagatelnek tűnik, de fontos apró részlet - a bélyegzőt rendelőket szintén félrevezethetik. Több, más készítőtől hozott bélyegzőn a cég neve nem a törvénynek és a közhiteles cégnyilvántartásnak megfelelően volt feltüntetve. Nézzünk gyorsan egy példát, a mi cégünk nevével. Cégalapításkor mindenki megadhat egy hosszú és egy rövidített cégnevet.


A teljes cégnév: MountainValley Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A rövidített cégnév pedig: MountainValley Kft.
 

A kettő nem vegyíthető, hiszen az már nem egyezik a cégjegyzékben szereplő hiteles adattal. Azaz a MountainValley Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hibás név. Vagy kiírja valaki a teljes nevét, vagy nem. A rövidebb megjelöléshez teljesértékűen használható a cég rövidített cégneve.
 

Ugyanez igaz egyéni vállalkozókra is! Ha az egyéni vállalkozó neve: Kovács István Roland, akkor a bélyegzőn is a teljes névnek szerepelnie kell. Nem elegendő pl. a Kovács István. Sőt, ha az egyéni vállalkozó, vállalkozása indításakor megjelölt egy fantázianevet, önmagában az sem elegendő a számlázáshoz. A név mindenképp szükséges.


Az egyéni vállalkozók és egyéni cégek működését szabályozó 2009. évi CXV. törvény 16.§ (4) bekezdése:
(4) Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.


2) Az adózó címe

A gyakorlatban sokszor felmerül, hogy az ÁFA törvény nem szabályozza pontosan: mit jelent az adózó címe. Székhelyet, vagy esetleg a bejelentett telephelyet? Vagy mindkettőt?

A gyakorlatban az adóhivatal minden olyan címet elfogad, melyet az adózó bejelentett hivatalosan akár székhelyként, akár telephelyként. A telephely bejelentését közvetlenül az adóhivatal felé szükséges bejelenteni, de teljesíthető közvetett úton, cégeljárás keretében az illetékes cégbíróság felé is. A székhely-telephely cím kérdése azon adózók esetében érdekes, akiknek a székhelye pl. saját lakásukban van, de tevékenységüket egy bérelt ingatlanban, telephelyükön végzik. És a lakás címét azért mégsem szeretnék feltüntetni a bélyegzőn. Ők nyugodtan használhatják kizárólag a telephely pontos, bejelentett címét is.

3) Az adószám kell, cégjegyzékszám nem!

Téves gyakorlat, hogy a cégjegyzésre kötelezettek a számlán fel kell tüntessék cégjegyzék-számukat. Nem tartalmi eleme a számlának, adózási szempontból az adózót, értelemszerűen az adószáma azonosítja megfelelően.

Amennyiben az adózó az Európai Unió más tagállamába is értékesít, adó felszámítása nélkül, akkor a közösségi adószám feltüntetése is kötelező eleme a számlának. A közösségi adószám HU-val kezdődik, majd a cég adószámának első nyolc számjegye (törzsszám). Nem jár automatikusan, cégalapításkor, vállalkozás indításakor vagy később is lehet igényelni a NAV-tól.

A cégjegyzékszám tehát NEM kötelező tartalmi eleme a számlának. 

Az adószám három részből áll. Az adószám feltüntetése kétféle módon szokványos, az első az elterjedtebb. A három rész: az első 8 számjegy a törzsszám, a 9. számjegy az adózási státuszára utal (alanyi adómentes, ÁFA körös, EVA-alany, kiemelt adózó stb.), az utolsó két számjegy az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja.

1. használati mód:  88888888 - 1 - 41
2. használati mód:  88888888141

Mindkettő helyes, de a gyakorlatban az 1. mód terjedt el. Figyeljen oda, ha Ön egyéni vállalkozó, az adószám nem azonos a magánszemélyek szinte minden esetben tévesen adószámnak nevezett adóazonosító jelével!

Csak érdekességképp: általános esetben egy számlára a vevő adószámát nem kell ráírni. A jogszabályok alapján erre a számla kiállítója nem kötelezhető, kivéve ha teljesülnek azok a speciális feltételek, melyek esetén már a vevői adószám feltüntetése is kötelezővé válik.

Tehát:

kézi számlakiállítás esetében egy kizárólag belföldre értékesítő, normál szabályok szerint adózó cég ill. egyéni vállalkozó bélyegzője az alábbi adatokat kell hogy tartalmazza:
 

Pl. egy Kft

 • Cégnév Kft
 • 9000 Város, Tér sétány 9.
 • Adószám: 9999999-9-99

pl. egy egyéni vállalkozó

 • Mester Ferenc e.v. (vagy kiírva: egyéni vállalkozó)
 • 9000 Város, Tér sétány 9.
 • Adószám: 99999999-9-99
 • Nyilvántartási szám: 99999999


+1) A ráadás: speciális kötelező szövegezések
 

Fontos, hogy bizonyos speciális esetekben a számlán plusz szövegezés is kötelezően feltüntetendő. Ezekhez érdemes egy külön kisebb bélyegzőt készíttetni, így a cégbélyegző univerzálisan használható marad, nem csúfítja pl. egy szerződés aláírásánál felesleges adóügyi kötelező felirat. Tudnia kell, hogy ezen feliratok elmaradása egy esetleges adóhivatali ellenőrzéskor bírságot is jelenthetnek!  

 • "KISADÓZÓ": ha Ön a KATA (Kis Adózók Tételes Adója) szerint számláz
 • "PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS": ha pénzforgalmi adózási módot választott
 • "ÖNSZÁMLÁZÁS": ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki
 • "FORDÍTOTT ADÓZÁS": fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - UTAZÁSI IRODÁK"utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - HASZNÁLT CIKKEK": használt ingóság értékesítése esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - MŰALKOTÁSOK": műalkotások értékesítése esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - GYŰJTEMÉNYDARABOK ÉS RÉGISÉGEK": gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén
 • amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője állítja ki (pl. könyvelő), az ő neve, címe, adószáma is kötelező eleme a számlának.

(mindegyik kötelező szövegből készítettünk bélyegző-gumikat, ezek szaküzletünkben azonnal elérhetők; bármikor azonnal megvásárolhatja, különféle méretekben, színekben - hiszen legalább erre nincs jelenleg előírás)
 

+2) Mit lehet még célszerűen a bélyegzőre írni?

 • bankszámlaszám: ha átutalásos fizetési móddal is állít ki számlát, mindenképp célszerű
 • webcím, e-mail cím, telefonszám: később könnyebben eléri Önt korábbi vásárlója, ha máshonnan nem is, a számláról lelesheti az Ön kontakt-adatait
 • sorszámozás: ha vállalkozása több bélyegzőt használ, és bármikor szükséges lehet a használt bélyegzők ill. a bélyegzőket használó alkalmazott megkülönböztetése, célszerű sorszámozást elhelyezni
 • speciális módosítás: a speciális módosítás egy olyan változtatás a bélyegző szövegén, amit egy hamisító biztosan nem vesz észre: azonban Ön már ránézésre tudja hogy saját bélyegzőjének lenyomatát használja-e 

 

Bélyegző általános használatra - szerződésekre, bankoláshoz stb.

Tudja Ön, hogyan lehet egy szerződést cégszerűen aláírni? Avagy mitől lesz egy aláírás cégszerű?
 

Nos, ha Ön egy céget képvisel, rendelkezik ügyvéd által készített "Aláírási mintával" vagy közjegyző által készített "Aláírási címpéldánnyal" (ezentúl csak aláírási mintának nevezzük az egyszerűség kedvéért). A kettő közötti különbségbe most ne menjünk bele, a képviseletre jogosultságot mindkettő hitelesen igazolja, ahogyan a céges szerződések mögé ezen dokumentumokból egy másolatot is illik becsatolni.
 

A cégszerű aláírás: a társasági szerződésben, a cég hivatalos képviseletére jogosult személynek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírással történik.


Tehát ha egy szerződés végén van egy pontozott vonal, alatta a "megrendelő" szó, és Ön fölötte aláír - és ennyi, akkor az nem cégszerű aláírás. Vagy eleve odanyomtatják a cég nevét, és Ön az alatt/fölött ír alá, vagy fogja a jól megtervezett cégbélyegzőjét - és odanyomja aláírása alá / fölé (ahogyan aláírás-mintája rendelkezik erről). Enélkül Ön a céges szerződést természetes személyként írja alá, és az akár eleve semmisnek is tekinthető.
 

Soha ne nyomja bélyegzőjét az aláírásának közepébe! Az nem cégszerű aláírás. Fontos, hogy a cégbélyegzőn a fent említettek szerint a cég neve szabályosan szerepeljen!

Pecsétmester™ Szaküzlet
Üzlet:
1133 Budapest, Kárpát utca 31.
E-mail:
kozpont@pecsetmester.hu
Webáruház:
https://www.pecsetmester.hu
Dun & Bradstreet tanusitvany
Főbb szolgáltatásaink
 • bélyegző készítés azonnal
 • COLOP bélyegző szerviz
 • egyedi mintázatú bélyegzőházak gyártása
 • névjegykártya készítés
 • tábla gravírozás, nyomtatás
 • evőeszköz, biléta gravírozás
 • ajándéktárgy készítés, gravírozás
 • országos 1 napos szállítás GLS futárral
 • budapesti azonnali szállítás futárral
Hasznos linkek:

Anyagleadási útmutató
Gyakori kérdések
Házhozszállítás

ÁSZF
Adatkezelési tájékoztató
Bélyegző készítés azonnal  |  Bélyegző készítés Budapest XIII. ker  |  Bélyegző, cégtábla kiszállítás országosan  |  Cégtábla készítés  |  COLOP szerviz
A webáruházban szereplő árak kizárólag a webáruházban történő megrendelés esetén érvényesek!
Copyright © MountainValley Kft., 2011 - 2024. Minden jog fenntartva!
A weboldal bármely tartalmának, technikai megoldásának részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag MountainValley Kft. írásos engedélyével történhet.
A MountainValley Kft. tulajdonában lévő képi, szöveges tartalom engedély nélküli felhasználása esetében 50.000 Ft / naptári nap jogdíj fizetendő.
Programozási megoldás másolása esetében 5.000.000 Ft / megkezdett naptári hónap jogdíj fizetendő.
RENDBEN
Weboldalunk megfelelő működéséhez és szolgáltatásaink minőségének fenntartásához cookie-kat használunk.
A cookiekról és sessionökről részletes leírást ide kattintva olvashat.
0.037467002868652