Bélyegző készítés, bélyegzőkészítés, bélyegző szaküzlet - Pecsétmester.hu

Bélyegző készítés | Bélyegző azonnal


1 munkanapos vagy azonnali, SOS kiszállítás


Kisméretű tábla készítés | Cégtábla azonnalE-mail: info@pecsetmester.hu
Cégeknek és egyéni vállalkozóknak ajánlott bélyegzők. A legtöbb nyomtatvánnyal használható bélyegzők (számlatömb, nyugtatömb), pl.

Bélyegző készítés

4 soros, online rendelve Bélyegzőkészítés azonnal - COLOP Printer C20
COLOP Printer C20 bélyegző
munkaidőben azonnal készül:
3.810 Ft

Bélyegző készítés

4 soros, online rendelve Bélyegzőkészítés azonnal - COLOP Printer PE 20
COLOP Printer PE 20 bélyegző
munkaidőben azonnal készül:
5.010 Ft

Bélyegző készítés

5 soros, online rendelve Bélyegzőkészítés azonnal - COLOP Printer C30
COLOP Printer C30 bélyegző
munkaidőben azonnal készül:
4.440 Ft

Bélyegző készítés

5 soros, online rendelve Bélyegzőkészítés azonnal - COLOP Printer PE 30
COLOP Printer PE 30 bélyegző
munkaidőben azonnal készül:
5.450 Ft

Milyen adatok kellenek a bélyegzőre?


Egy bélyegzőnek ömagában nincs kötelező adattartalma.
A tartalmát mindig a felhasználás célja határozza meg. Bélyegzőt számtalan célból lehet
használni, de elsődlegesen a napi munka megkönnyítése, illetőleg hobbi-felhasználás
esetén dekoráció a célja. De felhasználásának csak a fantázia szabhat határt.
Most az üzleti célú felhasználással foglalkozunk.
Könyvelési üzletágunk vezetője segítségével összeállítottunk Önnek egy
törvényi háttéren és NAV gyakorlaton nyugvó ismeretanyagot.

Ha kézi számlakiállításhoz használná bélyegzőjét

Számlázáshoz a legáltalánosabban vásárolt adattartalmú bélyegzőminták (értelemszerűen pl. ha nem kisadózó, akkor az azt nem szabad feltüntetni!):

Ha Ön kézi számla-kiállításhoz használja bélyegzőjét, cégének/vállalkozásának
adatainak kiírását megspórolandó:


A számla kötelező tartalmi elemeiről az ÁFA törvény 169. §-a rendelkezik. A bélyegző készítés során a bélyegző adattartalmát ehhez szükséges igazítani. De ez nem ilyen egyszerű kérdés. Járjuk kissé körbe.


Ennek megfelelően a számla kiállítójának az alábbi adatait kell feltüntetni a számlán:

 • neve
 • címe
 • adószáma
 • (közösségi adószám, amennyiben az EU-n belül adó felszámítása nélkül számláz)

Számtalan bélyegzőt hoznak hozzánk adatcserére, melyről akkor derül ki: még ezen alapvető adatokat sem tartalmazzák helyesen. És ebből bizony akár adóhivatali bírság is lehet!


Vegyük sorban.

1) Az adózó neve

Sok esetben - bagatelnek tűnik, de fontos apró részlet - a bélyegzőt rendelőket szintén félrevezethetik. Több, más készítőtől hozott bélyegzőn a cég neve nem a törvénynek és a közhiteles cégnyilvántartásnak megfelelően volt feltüntetve. Nézzünk gyorsan egy példát, a mi cégünk nevével. Cégalapításkor mindenki megadhat egy hosszú és egy rövidített cégnevet.


A teljes cégnév: MountainValley Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A rövidített cégnév pedig: MountainValley Kft.
 

A kettő nem vegyíthető, hiszen az már nem egyezik a cégjegyzékben szereplő hiteles adattal. Azaz a MountainValley Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hibás név. Vagy kiírja valaki a teljes nevét, vagy nem. A rövidebb megjelöléshez teljesértékűen használható a cég rövidített cégneve.
 

Ugyanez igaz egyéni vállalkozókra is! Ha az egyéni vállalkozó neve: Kovács István Roland, akkor a bélyegzőn is a teljes névnek szerepelnie kell. Nem elegendő pl. a Kovács István. Sőt, ha az egyéni vállalkozó, vállalkozása indításakor megjelölt egy fantázianevet, önmagában az sem elegendő a számlázáshoz. A név mindenképp szükséges.


Az egyéni vállalkozók és egyéni cégek működését szabályozó 2009. évi CXV. törvény 16.§ (4) bekezdése:
(4) Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.


2) Az adózó címe

A gyakorlatban sokszor felmerül, hogy az ÁFA törvény nem szabályozza pontosan: mit jelent az adózó címe. Székhelyet, vagy esetleg a bejelentett telephelyet? Vagy mindkettőt?

A gyakorlatban az adóhivatal minden olyan címet elfogad, melyet az adózó bejelentett hivatalosan akár székhelyként, akár telephelyként. A telephely bejelentését közvetlenül az adóhivatal felé szükséges bejelenteni, de teljesíthető közvetett úton, cégeljárás keretében az illetékes cégbíróság felé is. A székhely-telephely cím kérdése azon adózók esetében érdekes, akiknek a székhelye pl. saját lakásukban van, de tevékenységüket egy bérelt ingatlanban, telephelyükön végzik. És a lakás címét azért mégsem szeretnék feltüntetni a bélyegzőn. Ők nyugodtan használhatják kizárólag a telephely pontos, bejelentett címét is.

3) Az adószám kell, cégjegyzékszám nem!

Téves gyakorlat, hogy a cégjegyzésre kötelezettek a számlán fel kell tüntessék cégjegyzék-számukat. Nem tartalmi eleme a számlának, adózási szempontból az adózót, értelemszerűen az adószáma azonosítja megfelelően.

Amennyiben az adózó az Európai Unió más tagállamába is értékesít, adó felszámítása nélkül, akkor a közösségi adószám feltüntetése is kötelező eleme a számlának. A közösségi adószám HU-val kezdődik, majd a cég adószámának első nyolc számjegye (törzsszám). Nem jár automatikusan, cégalapításkor, vállalkozás indításakor vagy később is lehet igényelni a NAV-tól.

A cégjegyzékszám tehát NEM kötelező tartalmi eleme a számlának. 

Az adószám három részből áll. Az adószám feltüntetése kétféle módon szokványos, az első az elterjedtebb. A három rész: az első 8 számjegy a törzsszám, a 9. számjegy az adózási státuszára utal (alanyi adómentes, ÁFA körös, EVA-alany, kiemelt adózó stb.), az utolsó két számjegy az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja.

1. használati mód:  88888888 - 1 - 41
2. használati mód:  88888888141

Mindkettő helyes, de a gyakorlatban az 1. mód terjedt el. Figyeljen oda, ha Ön egyéni vállalkozó, az adószám nem azonos a magánszemélyek szinte minden esetben tévesen adószámnak nevezett adóazonosító jelével!

Csak érdekességképp: általános esetben egy számlára a vevő adószámát nem kell ráírni. A jogszabályok alapján erre a számla kiállítója nem kötelezhető, kivéve ha teljesülnek azok a speciális feltételek, melyek esetén már a vevői adószám feltüntetése is kötelezővé válik.

Tehát:

kézi számlakiállítás esetében egy kizárólag belföldre értékesítő, normál szabályok szerint adózó cég ill. egyéni vállalkozó bélyegzője az alábbi adatokat kell hogy tartalmazza:
 

Pl. egy Kft

 • Cégnév Kft
 • 9000 Város, Tér sétány 9.
 • Adószám: 9999999-9-99

pl. egy egyéni vállalkozó

 • Mester Ferenc e.v. (vagy kiírva: egyéni vállalkozó)
 • 9000 Város, Tér sétány 9.
 • Adószám: 99999999-9-99
 • Nyilvántartási szám: 99999999


+1) A ráadás: speciális kötelező szövegezések
 

Fontos, hogy bizonyos speciális esetekben a számlán plusz szövegezés is kötelezően feltüntetendő. Ezekhez érdemes egy külön kisebb bélyegzőt készíttetni, így a cégbélyegző univerzálisan használható marad, nem csúfítja pl. egy szerződés aláírásánál felesleges adóügyi kötelező felirat. Tudnia kell, hogy ezen feliratok elmaradása egy esetleges adóhivatali ellenőrzéskor bírságot is jelenthetnek!  

 • "KISADÓZÓ": ha Ön a KATA (Kis Adózók Tételes Adója) szerint számláz
 • "PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS": ha pénzforgalmi adózási módot választott
 • "ÖNSZÁMLÁZÁS": ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki
 • "FORDÍTOTT ADÓZÁS": fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - UTAZÁSI IRODÁK"utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - HASZNÁLT CIKKEK": használt ingóság értékesítése esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - MŰALKOTÁSOK": műalkotások értékesítése esetén
 • "KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS - GYŰJTEMÉNYDARABOK ÉS RÉGISÉGEK": gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén
 • amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője állítja ki (pl. könyvelő), az ő neve, címe, adószáma is kötelező eleme a számlának.

(mindegyik kötelező szövegből készítettünk bélyegző-gumikat, ezek szaküzletünkben azonnal elérhetők; bármikor azonnal megvásárolhatja, különféle méretekben, színekben - hiszen legalább erre nincs jelenleg előírás)
 

+2) Mit lehet még célszerűen a bélyegzőre írni?

 • bankszámlaszám: ha átutalásos fizetési móddal is állít ki számlát, mindenképp célszerű
 • webcím, e-mail cím, telefonszám: később könnyebben eléri Önt korábbi vásárlója, ha máshonnan nem is, a számláról lelesheti az Ön kontakt-adatait
 • sorszámozás: ha vállalkozása több bélyegzőt használ, és bármikor szükséges lehet a használt bélyegzők ill. a bélyegzőket használó alkalmazott megkülönböztetése, célszerű sorszámozást elhelyezni
 • speciális módosítás: a speciális módosítás egy olyan változtatás a bélyegző szövegén, amit egy hamisító biztosan nem vesz észre: azonban Ön már ránézésre tudja hogy saját bélyegzőjének lenyomatát használja-e 

 

Bélyegző általános használatra - szerződésekre, bankoláshoz stb.

Tudja Ön, hogyan lehet egy szerződést cégszerűen aláírni? Avagy mitől lesz egy aláírás cégszerű?
 

Nos, ha Ön egy céget képvisel, rendelkezik ügyvéd által készített "Aláírási mintával" vagy közjegyző által készített "Aláírási címpéldánnyal" (ezentúl csak aláírási mintának nevezzük az egyszerűség kedvéért). A kettő közötti különbségbe most ne menjünk bele, a képviseletre jogosultságot mindkettő hitelesen igazolja, ahogyan a céges szerződések mögé ezen dokumentumokból egy másolatot is illik becsatolni.
 

A cégszerű aláírás: a társasági szerződésben, a cég hivatalos képviseletére jogosult személynek a cég nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá történő aláírással történik.


Tehát ha egy szerződés végén van egy pontozott vonal, alatta a "megrendelő" szó, és Ön fölötte aláír - és ennyi, akkor az nem cégszerű aláírás. Vagy eleve odanyomtatják a cég nevét, és Ön az alatt/fölött ír alá, vagy fogja a jól megtervezett cégbélyegzőjét - és odanyomja aláírása alá / fölé (ahogyan aláírás-mintája rendelkezik erről). Enélkül Ön a céges szerződést természetes személyként írja alá, és az akár eleve semmisnek is tekinthető.
 

Soha ne nyomja bélyegzőjét az aláírásának közepébe! Az nem cégszerű aláírás. Fontos, hogy a cégbélyegzőn a fent említettek szerint a cég neve szabályosan szerepeljen!

 
Pecsétmester™ Szaküzlet
Üzlet:
1133 Budapest, Kárpát utca 31.
E-mail:
info@pecsetmester.hu
Webáruház:
https://www.pecsetmester.hu
Főbb szolgáltatásaink
 • grafikai tervezés
 • bélyegző készítés azonnal
 • COLOP bélyegző szerviz
 • tábla gravírozás, nyomtatás
 • cégtábla készítés azonnal
 • ajándéktárgy készítés, gravírozás
 • országos 1 napos szállítás GLS futárral
 • Budapesti 180 perces szállítás futárral
 • borosüveg, pohár gravírozás
 • arculattervezés
 • egyedi mintázatú bélyegzőházak gyártása
Bélyegző készítés azonnal  |  Bélyegző készítés Budapest XIII. ker  |  Bélyegző, cégtábla kiszállítás országosan  |  Cégtábla készítés  |  COLOP szerviz
Copyright © MountainValley Kft., 2011 - 2018. - Adószám: 23179213-2-41
A weboldallal kapcsolatosan minden jog fenntartva!
Tartalmának, technikai megoldásainak, értékesítési modelljének másolása automatikus jogi eljárást von maga után!
Jogi képviselőnk: dr. Milló-Nagy Orsolya ügyvéd